Bestuur/Contact

/Bestuur/Contact
Bestuur/Contact 2019-06-25T14:49:30+00:00

In 2016 heeft de kaatsvereniging Wommels ervoor gekozen om de organisatie van de Freulepartij onder te brengen in een stichting. In 2017 is het nieuwe stichtingsbestuur gevormd.

Dit bestuur bestaat uit de volgende personen :

  • Tjeerd Dijkstra uit Easterein (voorzitter)           voorzitter@defreulepartij.nl
  • Jantine Weidenaar uit Wommels (secretaris)   secretaris@defreulepartij.nl
  • Anke Strikwerda uit Itens (penningmeester)    penningmeester@defreulepartij.nl
  • Gerrit Flisijn uit Wommels (algemeen lid)         bestuurslid1@defreulepartij.nl
  • René Politiek uit Franeker (algemeen lid)         bestuurslid2@defreulepartij.nl
  • Liesbeth van der Ende (algemeen lid)

Samen met KF Wommels en de vrijwilligers zal het bestuur er alles aan doen om ‘De Freule’  een geslaagde partij te laten zijn en blijven.

Voor vragen kunt u mailen naar info@freulepartij.nl of rechstreeks aan één van de bestuursleden.

Bestuur De Freulepartij Wommels
Bestuur De Freulepartij Wommels