Bestuur/Contact

/Bestuur/Contact
Bestuur/Contact 2018-06-07T18:06:54+00:00

In 2016 heeft de kaatsvereniging Wommels ervoor gekozen om de organisatie van de Freulepartij onder te brengen in een stichting. In 2017 is het nieuwe stichtingsbestuur gevormd.

Dit bestuur bestaat uit de volgende personen :
• Johan van Tuinen uit Berlikum (voorzitter)       voorzitter@defreulepartij.nl
• Jantine Weidenaar uit Wommels (secretaris)    secretaris@defreulepartij.nl
• Anke Strikwerda uit Itens (penningmeester)     penningmeester@defreulepartij.nl
• Gerrit Flisijn uit Wommels (algemeen lid)          bestuurslid1@defreulepartij.nl
• René Politiek uit Franeker (algemeen lid)          bestuurslid2@defreulepartij.nl

Samen met KF Wommels en de vrijwilligers zal het bestuur er alles aan doen om ‘De Freule’  een geslaagde partij te laten zijn en blijven.

Voor vragen kunt u mailen naar info@freulepartij.nl, één van de bestuursleden of bellen met de voorzitter Johan van Tuinen 06 – 53944014.

 Bestuur Stichting Freulepartij Wommels: Jantine, Gerrit, Rene, Johan en Anke
Bestuur Stichting Freulepartij Wommels: Jantine, Gerrit, Rene, Johan en Anke