Freule 2020 en oproep aan verenigingen

//Freule 2020 en oproep aan verenigingen

Freule 2020 en oproep aan verenigingen

Het bestuur van Stichting de Freulepartij is achter de schermen druk bezig met de voorbereidingen voor een Freulepartij op zaterdag 19 september. Onze sponsoren zijn ook erg enthousiast en willen ons graag helpen met de organisatie. Ondanks het ontbreken van publiek willen we toch proberen om een Freulewaardige dag te organiseren. Hier hebben we echter wel een aantal zaken voor nodig zoals:

  • Een goed gevulde kaatsagenda met afdelingswedstrijden voor de jongens, het streven is minimaal 6 weken voorafgaand aan 19 september en minimaal 1 wedstrijd per weekend zodat ze wedstrijdritme kunnen opbouwen
  • Een Freulewaardige wedstrijdlijst op 19 september, dus deelname van zoveel mogelijk verenigingen

We willen bij deze dan ook een oproep doen aan de verenigingen en de KNKB om samen een wedstrijdagenda met afdelingswedstrijden voor de jongens op te stellen voor augustus en september.

Ook het organiseren van een Freule zonder publiek vraagt het nodige. Om te peilen of er voldoende animo en draagvlak is voor de Freule op zaterdag 19 september willen we hierbij de verenigingen vragen of zij willen doorgeven of zij een partuur gaan afvaardigen voor 19 september. Ook wanneer het een vereniging niet lukt horen we dit graag. De reacties kunnen voor 7 augustus per mail via secretaris@defreulepartij.nl worden doorgegeven.

We beseffen dat het tijdstip van deze oproep in de vakantieperiode niet heel gelukkig is maar helaas brengen de omstandigheden dit met zich mee.

Door | 2020-08-06T19:39:47+00:00 22 juli|Freulepartij|